خانه هوشمند

سیستم بروزرسانی شده این امکان را ایجاد می‌کند که تمام سیستم به‌صورت یکپارچه کار کند. روشنایی، کولر، پکیج، و سایر تجهیزات را کنترل می‌کند. مصرف انرژی را بهینه می‌کند، از سناریو‌ها و تایمر‌ها استفاده می‌کند. هر آنچه را که بخواهید انجام می‌دهد.
از هزاران کیلومتر دورتر، تمامی این امکانات با یک کلیک قابل انجام است.

shadow
کنترل صوتی

با گوشی iPhone بدون لمس هیچ کلیدی از طریق Siri و به صورت صوتی می‌توانید خانه هوشمند را کنترل کنید.
ما همه چیز را با صحبت کردن حل می‌کنیم...

shadow
استفاده از Geofence

زمانی که شما به منزل نزدیک می‌شوید از شما سؤال می‌کند که آیا سناریوی ورود را اجرا کند یا نه.

shadow