ارتباط با ما

TEHRAN
shadow

آدرس

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱

آدرس کارخانه

منطقه آزاد ارس، شهرک صنعتی فاز یک، خیابان A۱ ، جنب مجتمع کاسپین، صنایع روشنایی سایان الکتریک ارس

کد پستی: ۵۴۴۱۷۶۲۵۲۸

تلفن:
۰۲۱-۲۶۲۱۲۴۵۴
۰۲۱-۲۶۲۹۱۹۷۱
۰۲۱-۲۶۲۹۱۹۷۸
۰۲۱-۲۶۱۱۳۸۲۵

فکس:
۲۶۱۱۳۷۸۲ – ۰۲۱

پیام کوتاه:
۰۹۱۲۰۶۱۵۸۶۳